AGASOL Logo
Presentacion

O Clúster TIC e Agasol lanzan o grupo de traballo de software libre

Captura de pantalla de 2015-03-06 13:57:56

O Grupo traballará para xestionar oportunidades e axudar ás empresas que:

 • Queiran adoptar procesos en Software Libre
 • Liberar os seus produtos
 • Buscar axuda e soporte para proxectos.

A primeira reunión celebrarase en Santiago o 17 de marzo e nela comezarán cun primeiro proxecto sobre cidades intelixentes con Software Libre, e os participantes podan apuntar outros proxectos.

AGASOL da un paso a diante para consolidar o peso específico que o Software Libre ten no sector empresarial galego

O presidente de Agasol, Xavier Castaño García, destacou que o convenio suporá un incremento no coñecemento que as empresas galegas teñen das solucións empresariais baseadas en Software libre

A Confederación de Empresarios de A Coruña e a Asociación de Empresas GAlegas de SOftware Libre (AGASOL) _sinatura_convenio_CEC_AGASOL_sumarán as súas forzas para  promover e divulgar de forma conxunta o uso de software libre. Os presidentes de ambas as dúas entidades, Antonio Fontenla Ramil e Xavier Castaño García, respectivamente, asinaron hoxe un convenio de colaboración de duración indefinida que prevé a difusión do Software Libre no ámbito empresarial e a presentación e uso de solucións empresariais baseadas en Software libre.

Nos últimos anos a aposta polo software libre en Galicia, a través de AGASOL, está medrando considerablemente, “porque as empresas buscan un modelo de negocio eficiente, adaptable ás súas necesidades, rendible e de alta calidade, e iso no ámbito do software ofréceo o software libre”.

Xavier Castaño Garcia,  presidente de AGASOL, dixo que este convenio é un paso adiante para Agasol, xa que abre as portas a  consolidar o peso específico que o Software Libre ten no sector empresarial galego. Asimesmo, abre unha canle de estreita colaboración co resto do sector empresarial que esperamos axude a crecer a implantación e desenvolvemento de Software Libre en Galicia”.

Sobre a Confederación de Empresarios de A Coruña

A CEC é unha organización profesional de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito provincial, sen ánimo de lucro, constituída para a coordinación, representación, xestión, fomento e defensa dos intereses empresariais, xerais e comúns, que está dotada de personalidade xurídica e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.
Dentro das súas competencias está o establecemento de servizos de interese común e a promoción do avance nos métodos e técnicas de xestión de empresa, mediante a organización e funcionamento dos oportunos medios de información.

Sobre AGASOL

Agasol é unha iniciativa de empresas galegas de software libre, constituida no ano 2007 e que se agrupan nunha asociación sen ánimo de lucro para intentar acadar maiores oportunidades de negocio, exercer como interlocutores dun sector en fase expansiva en Galicia e, ao tempo, promocionar un modelo de sociedade do coñecemento no que resulta clave a liberdade para mellorar os programas informáticos e facer públicos e accesibles eses progresos.

O Clúster e AGASOL suman forzas para impulsar o crecemento do sector TIC galego

O Clúster TIC Galicia e a Asociación de Empresas GAlegas de SOftware Libre (AGASOL) sumarán as súas forzas para contribuir a mellora da competividade e o crecemento do hipersector galego das tecnoloxías da información e das comunicacións. Os presidentes de ambas as dúas entidades, Antonio Rodríguez del Corral e Xavier Castaño García, respectivamente, asinaron hoxe un convenio de colaboración de duración indefinida que prevé a converxencia de actividades e o desenvolvemento de sinerxias.

Firma_Convenio

En virtude do acordo, AGASOL e o Clúster pasarán a traballar de forma integrada e coordinada, como se dunha soa organización se tratase, e falarán cunha voz única a nivel institucional, asumindo o Clúster a representatividade no sector de ambas as dúas entidades. O Clúster TIC creará na súa organización interna un grupo de interese de Software Libre, así como un portavoz para esta materia, que participará nas

reunións do seu Comité de Dirección. Os socios de AGASOL pasarán automáticamente a selo tamén do Clúster.

AGASOL manterá a súa xeración de proxectos e actividades, que se fará no seo da estrutura do Clúster e de forma aberta a todos os asociados. Unha comisión paritaria de seguimento velará polo bo desenvolvemento do convenio.

Antonio Rodríguez del Corral, presidente do Clúster TIC Galicia, sinalou que a sinatura do convenio supón “un importante avance de cara a establecer marcos de colaboración entre as entidades do sector que axuden ás empresas a desenvolver produtos e servizos innovadores e con capacidade para aproveitar as oportunidades que ofrecen os mercados. Para o Cluster e para os clientes dos seus socios é importante contar coa experiencia en software libre de Agasol, porque cada vez mais proxectos de cliente, de electrónica ou no ámbito das smartcities ou dos datacenters execútanse total ou parcialmente en software libre”.

Pola súa banda, Xabier Castaño García, presidente de AGASOL, dixo que este convenio é un paso a diante para Agasol, xa que abre as portas a consolidar o peso específico que o Software Libre ten no no sector TIC galego. Asimesmo, abre unha canle de estreita colaboración co resto do sector que esperamos axude a crecer a implantación e desenvolvemento de Software Libre en Galicia”.

Agasol queda finalista no concurso de Aesgal Proxectos visibles

 • Destinado a premiar aos proxectos de sociedades laborais de nova creación e iniciativas sociais que cumpran os principios da economía social.

Santiago, 23 de outubro de 2014.- A Asociación de empresas galegas de software libre Agasol presentou o seu proxecto social: “Agasol Terceiro sector” Un proxecto que achega as TIC ao terceiro sector para fomentar o Software e o Coñecemento libres como modelo de desenvolvemento tecnolóxico.

Captura de pantalla de 2014-10-23 12:31:10O concurso conto con dúas categorías:

A primeira destinada a premiar a mellor iniciativa empresarial para sociedades laborais galegas creadas no últimos tres anos.

A segunda ten como obxectivo premiar a iniciativa social, levada a cabo por calquera entidade galega (excepto sociedades laborais e cooperativas), e que se ateña aos principios que rexen ás empresas de economía social (participación, primacía das persoas e o obxecto social, democracia, transparencia, etc.)

O formato de concurso foi participativo, subironse á web os documentos dás empresas preseleccionadas e abriuse unha semana de votacións en liña, abertas á participación de todo ou mundo, entre ou 18 e ou 25 de outubro. Dous proxectos elixidos polos internautas, e ou xurado elixe ou gañador de cada categoría.

Trátase dun Proxecto que ten como obxectivo, ademais de xerar comunidade ao redor das sociedades laborais e de dalas a coñecer, identificar proxectos de fóra da economía social que seguen os nosos principios, e destacar o importante que é nestes tempos que a sociedade descubra novas formas de facer empresa e actividade económica, de forma sustentable e respectuosa coas persoas e coa contorna.

Infoday FINODEX

FinodexLogo

O vindeiro 29 deoutubro no Centro de Novas Tecnoloxias de Galicia de Santiago de Compostela, AGASOL en colaboración con ASOLIF organizan unha xornada informativa sobre Finodex

Este evento servirá de presentación para a primera convocatoria que abriu de xeito oficial o 7 de outubro de 2014 e que ten como obxectivo a xestión dun fondo de 4,64 millóns de euros destinados ao apoio de pemes e persoas emprendedoras con ideas de proxectos relacionados con aplicacións, produtos e servizos de datos abertos.

 • Cando? 29 de outubro de 9AM ata 14PM.
 • Onde? No Centro de Novas Tecnoloxias de Galicia (Santiago de Compostela).
 • Quen? Pemes e persoas emprendedoras con ideas de proxectos de datos abertos. Dado que o aforo é limitado non podemos garantir sitio a todo o mundo. Por ese motivo é preciso rexistrarse no evento gratuito.
 • Cómo me rexistro? A través da web do evento finodex-santiago.eventbrite.com.

A axenda está dispoñible na web do evento e actualizarase a medida que se confirmen relatores. En calquera caso, tras a apertura institucional do acto presentarase a PPP de Internet do Futuro, a plataforma FIWARE, exemplos de portais de datos abertos, casos de éxito con FIWARE e todos os detalles e peculiaridades da convocatoria FINODEX.

PRE-PROPOSAL CHECK
Como servizo para aqueles que queiran cotexar a súas ideas co equipo de proxecto, habilitarase a posibilidade de concertar breves entrevistas de 5 minutos de duración co equipo FINODEX. Para isto atenderanse ata 10 solicitudes vía email (pre-proposal@finodex-project.eu) que inclúan unha descrición da idea de proxecto de como moito 1 páxina de extensión (en inglés). Atenderase á orde de envío sen excepción. A xuntanza poderá solicitarse ata o 24 de outubro. Pre-propostas fóra de prazo serán respondidas vía email.

Innovando e sumando esforzos contra a pobreza e a exclusión social

Agasol participa no agora1I AGORA TERCEIRO SECTOR E VOLUNTARIADO Outubro 2014

No marco do IV Foro sobre Pobreza, Exclusión Social Terceiro Sector e Voluntariado, pretendemos crear un espazo no que de xeito áxil, se poida por en contacto a todas as persoas interesadas con iniciativas innovadores e boas prácticas que en Galicia xa existen na loita contra a pobreza e a exclusión social e pola inclusión activa e a economía social. Sempre co enfoque de que poidan ser replicadas ou significar unha mellora para persoas e entidades na súa loita contra a pobreza e a exclusión social, para aforrar esforzos e para ampliar o traballo en rede.

Trátase de entender a experiencia, non tanto de afondar na mesma neste intre. Se te interesa, intercambia co poñente os teus datos de contacto e concerta unha cita posterior.

Na I Agora habérá organizacións sen ánimo de lucro ou empresas de economía social que cumpren os seguintes requisitos:

 • Favorece a loita contra a pobreza ou a exclusión social
 • Estar vixentes, en execución ou a 2 anos vista.
 • Non ter ánimo de lucro
 • A clave da Agora é xerar empatía. Non se trata de contar o bo que son ou un rollo sobre o meu proxecto e xa. Pensar nos interlocutores: que foi exitoso para min que pode ser para ti, porque mellora o traballo en rede, á túa entidade ou á defensa dos dereitos das persoas, etc.
 • Proxectos innovadores polo que fan ou polo xeito no que o fan.

Agasol traerá a Santiago o Tech Day de Open Nebula o 8 de outubro

 • OpenNebula é unha interesante ferramenta de cloud computing en

  Software Libre.

 • OpenNebula pode ser utilizado principalmente como unha plataforma

  para administrar a súa infraestrutura cloud.

 

A Asociación de empresas GAlegas de SOftware Libre organiza o Tech Day de Open Nebula como un dos eventos máis importante sobre software libre que se celebrará en Galicia este ano. Que conta co apoio do fabricante de Open Nebula para converter o TechDay nun encontro nunha importante ferramenta de divulgación de novidades, intercambio de coñecemento e proxectos de futuro en torno ao software libre.

Os OpenNebula TechDays son eventos de día completos para conocer OpenNebula cunha instalación de nube mans enriba e taller de operación, e presentacións de membros de comunidade e usuarios. A estes acontecementos apúntase desenvolvedores de arquitecturas na nube, admins de centro de datos, admins de sistemas, integradores de sistemas, arquitectos de DevOps, e desenvolvedores de solucións. A énfase é atopar que asistentes galegos e usuarios se reúnen e falan sobre de cousas polas cales se preocupan máis, e comparte historias das súas experiencias no uso de OpenNebula.

OpenNebula é unha potente ferramenta de cloud computing de Software Libre (baixo a licenza de Apache). Ademais de soportar a construción de nubes privadas e públicas, OpenNebula soporta a idea de nubes híbridas, que combinan unha infraestrutura de nube privada cunha infraestrutura de nube pública.

Dende Agasol destacamos que “a organización do TechDay” é un reto e tamén unha oportunidade para dar a coñecer a boa saúde do software libre en Galicia, e facilitar un espazo para compartir coñecemento en que participen expertos, institucións, etc

Estructura da xornada:

– Taller práctico a cargo de Jaime Mails: Titorial práctico para dar unha visión xeral de como se utiliza OpenNebula para construír e operar as nubes privadas. Os asistentes poderán construír, configurar e operar a súa propia nube OpenNebula

 • Introdución á computación na nube OpenNebula
 • A arquitectura da nube
 • A planificación e a instalación de OpenNebula
 • Configuración e uso básico

– Caso de éxito

 • Carlos Fernández, Responsable de Sistemas do Cesga va falar do seu caso de éxito

– Administracións públicas

 • Políticas de Software Libre na Xunta de Galicia.

Webs do evento

https://cdtic.xunta.es/opennebula

http://opennebula.org/community/techdays/santiago2014/

 

 

 

TECHDAY DE OPENNEBULA EN SANTIAGO

AGASOL organiza un TechDay de OpenNebula en Santiago de Compostela o 08 de outubro de 2014

Os TechDays OpenNebula son eventos de día completo para aprender sobre OpenNebula cunha práctica na instalación en cloud e taller de operación, tamén hai presentacións dos membros da comunidade e os usuarios.

Estes eventos están dirixidos acloud architects, data center admins, systems admins, systems integrators, DevOps architects, and solutions architect.

O obxectivo é encontrar relatores e usuarios locais para reunirse e falar das cousas que máis lles interesan, e para compartir historias das súas experiencias no uso OpenNebula.

web do evento: http://opennebula.org/community/techdays/santiago2014/

Inscricións aquí: https://cdtic.xunta.es/opennebula

 

Localización

o TechDay terá lugar en

AGASOL, entre os pioneiros “.gal”

Este martes 22 de xullo a Asociación PuntoGal anunciou os 90 organismos pioneiros no uso do dominio “.gal”, entre os os cales se encontra AGASOL (Asociación de empresas GAlegas de SOftware Libre). A Asociación PuntoGal seleccionou case un centenar de membros da comunidade lingüística e cultural de Galicia baseándose en criterios de visibilidade, notoriedade, diversidade e compromiso co seu fomento no ámbito das novas tecnoloxías, é dicir: que empregan a lingua galega nas súas comunicacións en liña, que promoven os diferentes aspectos da cultura galega en liña e/ou que dirixen as súas comunicacións e servizos en liña especificamente a esta comunidade.

Os esforzos por conseguir este fito para a presenza da sociedade galega na rede remóntase ao ano 2006. En xuño dese ano, entidades representativas da cultura e a sociedade galegas constituíron a Asociación PuntoGal. En 2008, a iniciativa conseguira xa máis de 9.000 apoios individuais para a solicitude do dominio “.gal”. En maio de 2013 presentouse formalmente a candidatura ao ICANN, que aprobou a concesión en xuño dende mesmo ano. O contrato de creación do dominio foi asinado en novembro de 2013 e fíxose realidade o pasado mes de abril.


Despois desta primeira fase que constitúe o Programa Pioneiros, entre setembro e novembro comezará a fase de lanzamento Abrente, ou Sunrise, na que se permitirá que outras entidades públicas e privadas poidan exercer o seu dereito preferente de solicitar un dominio. Esta fase simultanearase co proceso de Carreira, ou Landrush, no que calquera interesado sen prioridade especial poderá solicitalo. A partir de principios de decembro de 2014, calquera persoa poderá solicitar un dominio “.gal”.

 

A Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento muda a Software Libre

 

logo_bisel_120

A Coordinadora ten asinado un convenio co GPUL (Grupo de Programadores e Usuarios de Linux) polo que traballará unicamente con sistemas operativos de software libre. GPUL, de forma gratuíta, ten asumido o traballo de instalación e xestión do software libre nos equipos.

A Coordinadora recibiu en 2013 unha doazón da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia que cedeu distintos equipos informáticos para as ONGD integradas na Coordinadora a través da sinatura dun convenio e grazas a colaboración da Asociación GAlega de empresas de SOftware Libre (AGASOL).

Catro dos ordenadores cedidos pola Fundación quedaron para a utilización do equipo técnico da Coordinadora. A sinatura dun convenio específico co Grupo de Programadores e Usuarios de Linux ten permitido que estes ordenadores conten cun sistema de software libre adaptado ás necesidades de funcionamento da Coordinadora e que ademais, o propio GPUL, asista tecnicamente á Coordinadora na súa xestión diaria.

Dende a Coordinadora Galega de ONGD agradécenos tanto a AGASOL como a GPUL, e en particular a Emilio J. Padrón, o seu esforzo e vontade de colaboración.

Dende AGASOL felicitámoslles pola decisión de usar Software Ético e animamos ao terceiro sector a seguir os pasos da Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento.

 

 

 

- AGASOL | Feito en Wordpress
Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button