AGASOL Logo

Quen somos

Agasol é unha iniciativa de empresas galegas de software libre que se
agrupan nunha asociación para intentar acadar maiores oportunidades de
negocio, exercer como interlocutores dun sector en fase expansiva en
Galicia e, ao tempo, promocionar un modelo de sociedade do coñecemento
no que resulta clave a liberdade para mellorar os programas informáticos
e facer públicos e accesibles eses progresos.

A asociación xorde nun momento de efervescencia no que moitas empresas
galegas de pequeno e mediano tamaño principian a traballar con software
libre.

Traballamos en conxunto para xerar negocio a partir de solucións de
Software Libre.

Sede Social:

  • Rúa Londres, 1, baixo. 15707 Santiago de Compostela

Lugar de traballo:

  • Rúa do Horreo, 22 – 3º . 15701 Santiago de Compostela

Teléfonos:

  • Fixo:
    • 881 107 368
  • Mobiles:
    • 693 614 071
    • 610 16 70 55

Emails:

Imprimir Imprimir
- AGASOL | Feito en Wordpress
Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button