Quen Somos

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GALEGAS DE SOFTWARE LIBRE

Traballamos en conxunto para xerar negocio a partir de solucións de Software Libre.

Agasol é unha iniciativa de empresas galegas de software libre que se agrupan nunha asociación para intentar acadar maiores oportunidades de negocio, exercer como interlocutores dun sector en fase expansiva en Galicia e, ao tempo, promocionar un modelo de sociedade do coñecemento no que resulta clave a liberdade para mellorar os programas informáticos e facer públicos e accesibles eses progresos.

OS NOSOS OBXECTIVOS

PROMOCIÓN

Promocionar o Software Libre como ferramenta válida para desenvolver a sociedade da información en Galicia.

INTERLOCUCIÓN

Servir de interlocutor ante a Administración Pública galega para apoiala e asesorala no proceso de migración e implantación de Software Libre e estándares abertos

COLABORACIÓN

Fomentar e organizar a colaboración entre os seus socios, de maneira que poidan facilitarse e xerarse novas oportunidades de negocio.

¿QUERES FORMAR PARTE DE AGASOL E COMENZAR A XERAR NEGOCIO?

SOFTWARE LIBRE

O concepto de software libre alude á liberdade para executar, copiar, distribuír, estudar, cambiar e mellorar o software, de non estar atado ao pago dunha licenza para usalo ou renovalo. Non incumbe ao prezo da aplicación, pero si se diferencia do denominado privativo en que non é preciso pagar unha licenza por empregalo e que pode aplicarse sen renovar custos nun número ilimitado de equipos.

A Free Software Foundation define dun modo máis preciso catro liberdades dos usuarios do software:

  • A liberdade de usar o programa, con calquera propósito.
  • A liberdade de estudar como funciona o programa, e adaptalo a unhas necesidades concretas grazas ao acceso ao código fonte.
  • A liberdade de distribuír copias e axudar aos demais.
  • A liberdade de mellorar o programa e facer públicas as melloras aos demais, de tal xeito que toda a comunidade poida beneficiarse.

 

O software libre é tamén unha aposta pola independencia tecnolóxica, polo coñecemento xerado por compartir tecnoloxía, unha garantía de operatividade e soporte a longo prazo porque a persoa desenvolvedora non ten a necesidade de converter en obsoletos os seus produtos para dar continuidade a unha espiral comercial. É sinónimo de seguridade porque existe liberdade para acceder ao código fonte, de fluidez para corrixir posibles erros, de personalización, de non atarse a un provedor.

O mercado para os desenvolvedores de software libre está na comercialización ou na entrega de servizos asociados. O cliente non debe pagar por usar o software, senón polos servizos de asistencia técnica, de capacitación e pola implementación de novas características ou a corrección de erros ou defectos. Para moitos clientes isto significa un gran aforro e unha maior independencia: non deben pagar licenzas nin acceder á piratería e poden adaptar completamente os seus sistemas ás súas necesidades.

A NOSA DIRECTIVA

Carlos Rodríguez García

Presidencia

Librebit

Pilar Vila

Secretaría

FORENSIC & SECURITY

Iván Prieto Cáceres

Tesourería

Libreinnova

Descarga os nosos estatutos

Podes descargar os estatutos da Asociación na seguinte ligazón