Un sistema de xestión de contidos (en inglés CMS, Content Management System) permite crear unha estrutura de soporte para a creación e administración de contidos en páxinas web (intranet ou extranet) por parte de usuarios, sen necesidade de coñecementos de programación web.


Socios que prestan servizos de Software de Xestión de Contidos (CMS)

Menú