A seguridade nas comunicacións e o aproveitamento da conexión de Internet son importantes piares sobre os que se basean as Tecnoloxías da Información e Comunicación. Os firewalls corporativos permiten aumentar a velocidade de navegación e protexer os accesos indebidos á nosa información grazas ao emprego de tecnoloxías como:


Proxy cache (aumento da velocidade de navegación)

Filtraxe de sitios web non desexados con listas negras

Redes Privadas Virtuais (VPN)

VLANs (independización de redes locais nun mesmo entorno físico)

Bloqueo de conexións non autorizadas


Socios que prestan servizos de Firewall Corporativo

Menú