Localización de software (l10n)

A localización é o proceso de adaptación do software a unha rexión xeográfica (locale) ou a unha lingua, engadindo os compoñentes específicos de configuración rexional e traducindo os textos.
O proceso de localización consiste na modificación dos produtos ou servizos para dar conta das diferenzas en diversos mercados.
A tradución da interface gráfica de persoa usuaria, as mensaxes do sistema e a documentación son a parte máis relevante do proceso de localización.
A palabra localización acostúmase abreviar como L10N.

A localización é o proceso de adaptación do software a unha rexión xeográfica (locale) ou a unha lingua, engadindo os compoñentes específicos de configuración rexional e traducindo os textos.

O proceso de localización consiste na modificación dos produtos ou servizos para dar conta das diferenzas en diversos mercados.

A tradución da interface gráfica de persoa usuaria, as mensaxes do sistema e a documentación son a parte máis relevante do proceso de localización.

A palabra localización acostúmase abreviar como L10N.


Socios que prestan servizos de Localización de software (l10n)