Ítaca software libre

Ítaca Software Libre, Sociedade Cooperativa Galega é unha consultora informática que, apoiándose en sistemas de código aberto e software libre, ofrece á empresas e todo tipo de organizacións, servizos de consultoría de informática de gran valor engadido.

Somos unha cooperativa, desde o ano 2007, ofrecemos consultoría, asesoramento e desenvolvemento de servizos informáticos da cidade de A Coruña.

Servizos que ofrece este socio

Menú