Formación en liña (e-learning)

e-learning é un sistema de educación electrónico ou a distancia no que se integra o uso das tecnoloxías da información e outros elementos pedagóxicos (didácticos) para a formación, capacitación e ensino dos usuarios ou estudantes en liña, é dicir, pódese entender como unha modalidade de aprendizaxe dentro da educación a distancia e defínese como e-learning. Utiliza ferramentas e medios diversos como Internet, intranets, CD-ROM, producións multimedia (Textos, imaxes, audio, vídeo, etc.), entre outros. Literalmente e-learning é aprendizaxe con medios electrónicos: ensino dirixido pola tecnoloxía.

e-learning é un sistema de educación electrónico ou a distancia no que se integra o uso das tecnoloxías da información e outros elementos pedagóxicos (didácticos) para a formación, capacitación e ensino dos usuarios ou estudantes en liña, é dicir, pódese entender como unha modalidade de aprendizaxe dentro da educación a distancia e defínese como e-learning. Utiliza ferramentas e medios diversos como Internet, intranets, CD-ROM, producións multimedia (Textos, imaxes, audio, vídeo, etc.), entre outros. Literalmente e-learning é aprendizaxe con medios electrónicos: ensino dirixido pola tecnoloxía.


Socios que prestan servizos de Formación en liña (e-learning)